Vypadat lépe, cítit se lépe


Proč se k nám přidat?

 

Forever Living Products je jiný druh společnosti než ty ostatní. Jsme jedinečná společnost, která prostřednictvím inovativních wellness produktů nabízí každému lepší kvalitu života a bezkonkurenční finanční příležitost.
Multi-Level Marketing


Ne všechny společnosti byly stvořeny stejně

 

Forever Living Products je společnost, která má ověřené výsledky a jejíž každé obchodní rozhodnutí je poctivé. Mnohé jiné společnosti prohlašují, že nabízejí podobné možnosti. Je však důležité pochopit, v čem tkví úspěch mnohaúrovňové marketingové společnosti. Hledejte tyto důležité obchodní postupy:


Kvalitní výrobek

Hledejte společnost, která má ověřené produkty. Kvalitní produkty jsou zapamatovatelné i při různých novinkách a zlepšovácích, které by je mohly překonat. 


Žádné ztráty

Měli byste hledat společnost s takovým marketinkovým plánem, který vás za vaše úsilí odmění. Pokud někdo, koho sponzorujete, exceluje v prodejích, budete za to odměnění a nic neztratíte. 
 

Žádné poklesy z dosažených pozic

Distributoři, kteří přestanou prodávat, by neměli klesnout o úroveň níže. Pokud jste už jednou byli povýšení na určitou pozici, tak už na ní zůstanete do konce života. 


Bonusy vyplácené v maloobchodních cenách produktů

Ačkoliv platíte za své produkty ve velkoobchodních cenách, kvalitní společnost vám bude vaše bonusy stále vyplácet v maloobchodních cenách produktů. 


Ověřená finanční stabilita

Graf prodejů společnosti by měl dokazovat její neustálý růst, zobrazovat konkrétní hodnoty prodejů, jejich historii a budoucí vývoj. 


Minimálně 5 let působení na trhu

Osvedčená MLM společnost překoná prvních 5 kritických let díky dobrému managementu, silnému podnikatelskému plánu, motivovaným distributorům a kvalitním produktům.


Různé možnosti příjmu

Společnost by vám měla nabízet různé možnosti příjmu mimo těch, které máte ze své vlastní práce jako distributor, ať už na plný nebo poloviční úvazek, například profit sharing nebo motivační bonusy.


Spotřební zboží

Spotřební zboží vám pomůže lehčeji si vybudovat základnu loajálních zákazníků, kteří budou chtít pravidelně nakupovat náhradní produkty. Aktivní základna zákazníků je klíčem k úspěšnému MLM a může být založená jen na kvalitních výrobcích spotřebního charakteru.


Rozsáhlá podpora prodeje

Vaše společnost by vám měla nabízet rozsáhlou podporu, od tréninkových materiálů a seminářů, po různé motivace a ochotné zaměstnance na regionálním, národním a mezinárodním stupni. Zapamatujte si, že váš úspěch přímo ovlivňuje úspěch MLM!


Mezinárodní charakter

Společnost s několikaletými dokazatelnými úspěchy, která má pobočky po celém světě, prokazuje neustálý růst, jistotu a to, že má kvalitní produkty. Většina společností, které podnikají mezinárodně, je stabilních a v daném odvětví mají bohaté zkušenosti.